WSK-kleuteronderwijs.nl

WSK-kleuteronderwijs.nl – leden/ledenadministratie
24 januari 2021
Thuisonderwijs voor kleuters: Ideeën voor en door leerkrachten  
26 januari 2021
Laat alles zien

WSK-kleuteronderwijs.nl

De website van de WSK-kleuteronderwijs bestaat uit een publieke- en ledenwebsite. Ruim 4500 kleuterleerkrachten en andere belangstellenden zijn lid van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs.

Doel:

De werkgroep wil een ontmoetingsplaats zijn voor leerkrachten en andere betrokkenen bij het kleuteronderwijs, die zich zorgen maken over de huidige vorm van onderwijs, waarin de kleuters moeten voldoen aan normen en vaardigheden, die niet bij hun actuele maar bij een latere ontwikkelingsfase horen, met name op het gebied van overwegend cognitieve prestaties.
De leden van de werkgroep willen zich sterk maken voor de erkenning van  kleutergericht kleuteronderwijs. Zij willen bevorderen dat de kleuterperiode opnieuw als aparte ontwikkelingsfase een plaats krijgt binnen het Nederlandse onderwijsbeleid.
De werkgroep wil de opmars van onderwijsmethoden, programma’s en toetsen waarin van kleuters slechts cognitieve prestaties worden verwacht een halt toeroepen en daarnaast ontwikkelingen ondersteunen die leiden tot kleuteronderwijs waarin waarde wordt gehecht aan de brede persoonlijke ontwikkeling van het jonge kind, sensomotorisch, sociaal, emotioneel en cognitief.

BIXweb verzorgt het content beheer van beide websites, social media (facebookpagina en facebookgroep), de ledenadministratie, de organisatie van de landelijke inspiratiedagen en vanaf 2021 ook de online meeting van WSK-leden.

WSK-kleuteronderwijs.nl
Facebook:
pagina:  https://www.facebook.com/WSKKleuteronderwijs
groep: https://www.facebook.com/groups/eenkleuterisgeenschoolkind.wskkleuteronderwijs
Twitter: @WSKkleuteronde1 #wskkleuteronderwijs

 

 

 

Comments are closed.